CONDENSATOARE ELECTRICE

Condensatoarele, dispozitive destinate înmagazinarii de cantitati de electricitate, sunt formate din doua armaturi conductoare separate printr-un izolant numit dielectric. Armaturile lor pot fi placi plane, suprafete curbe etc. sau sisteme de placi conductoare.

Clasificarea condensatoarelor poate fi facuta din mai multe puncte de vedere: cele mai întrebuintate clasificari sunt cele relative la forma armaturilor, la variatia valorilor capacitatilor sau referitoare la dielectricul întrebuintat.

Dupa forma armaturilor putem avea condensatoare plane, sferice, cilindrice, etc.

Din punct de vedere al variatiei valorii capacitatilor, avem:

-         condensatoare fixe, acelea care odata construite, nu mai dau posibilitatea practica de a varia capacitatea lor, armaturile condensatorului fiind fixe.

-         condensatoare variabile, acelea la care una din armaturi este mobila, capacitatea putând fi variata între orice valori cuprinse între doua limite, minima si maxima; de obicei la ele se indica valoarea maxima  si în unele cazuri valoarea minima a capacitatii numita si reziduala

-         condensatoare ajustabile (trimeri). Sunt c 19219l1110t ondensatoare semivariabile; li se poate fixa o anumita valoare a capacitatilor, de obicei între limite destul de mici dupa care pot fi considerate fixe.

La condensatoarele fixe, ca dielectric se întrebuinteaza adesea mica în foi, hârtie impregnata, radioceramica, pelicula de polistiren sau oxidul de aluminiu.

La condensatoarele variabile se pot întrebuinta aceiasi dielectrici, însa de obicei se prefera aerul.

                        

1.1. SIMBOLIZAREA CONDENSATOARELOR

tme

   fig1.

Condensatoarele electrice se reprezinta în diferite moduri corespunzatoare destinatiei lor. În fig.1 sunt redate simbolurile prin care se reprezinta condensatoarele în schemele electrice.

Fiecare simbol are semnificatia urmatoare:

a) - condensator fix  în general;

b) - condensator cu capacitate variabila;

c) si d) - condensator ajustabil (trimer);

e), f) si g) - condensator electrolitic;

h) - bloc de condensatoare cu capacitate variabila;

i) - condensator de trecere.

Pentru cresterea capacitatii electrice a unui condensator, se introduce între armaturile acestuia un dielectric (material electroizolant).

Daca dielectricul are permitivitatea relativa er, capacitatea va creste de er conform relatiei:

C=erC0 ,    în care:

C - este capacitatea condensatorului cu dielectric er ;

e - permitivitatea relativa a dielectricului

1.2. MARCAREA CONDENSATOARELOR (CODUL CULORILOR)

Marcarea în codul culorilor este aplicata mai ales condensatoarelor ceramice. Citirea indicatiilor colorate pentru condensatoarele ceramice tip "disc" sau "placheta" se face începând de la terminale; pentru condensatoarele ceramice tip "tubular" citirea se face de la inelul sau banda mai groasa sau mai apropiata de extremitatea corpului condensatorului.

Codul culorilor pentru marcarea condensatoarelor

tme

 

1.4. CARACTERISTICILE CONDENSATOARELOR

Caracteristicile condensatoarelor sunt urmatoarele:

Cn - capacitatea nominala a condensatorului a carui valoare se scrie sau se marcheaza în codul culorilor pe corpul condensatorului (F);

% - toleranta capacitatii nominale;

Un - tensiunea nominala care se poate aplica în mod continuu la bornele condensatorului într-un anumit domeniu de temperatura (V);

Tn - temperatura nominala - temperatura ambianta maxima la care se poate aplica tensiunea nominala în mod permanent (0C);

Riz - rezistenta de izolatie - raportul dintre tensiunea continua aplicata condensatorului si curentul ce trece prin el, masurat dupa un anumit timp si la o anumita temperatura precizata (W);

If - curentul de fuga - curentul de inductie care trece prin condensator în regim permanent, atunci când o tensiune continua este aplicata la bornele sale (A); cu cât curentul de fuga este mai mic, cu atât mai mult se pastreaza un condensator cu sarcina electrica dupa ce a fost încarcat;

Vcc - rigiditatea dielectrica - valoarea tensiunii continue maxime pe care trebuie sa o suporte condensatorul timp de un minut fara sa apara strapungeri sau conturari (V);

tgd - tangenta unghiului de pierderi - raportul dintre puterea disipata în condensator si puterea reactiva furnizata de acesta, când i se aplica o tensiune sinusoidala de frecventa precizata (exemplu: 1kHz) la o temperatura precizata (de exemplu: 200).